C02 neutraal

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. Reden genoeg dus om onze CO2 uitstoot snel flink omlaag te brengen.

 

Omdat veel van de stroom die we in Nederland verbruiken afkomstig is uit fossiele brandstoffen, komt er veel CO2 vrij bij ons stroomgebruik. In 2007 werd er in Nederland al 118 463 miljoen kWh aan elektriciteit verbruikt. Als je er van uit gaat dat een Nederlandse kWh gemiddeld vergezeld gaat van 453,3 gram koolstofdioxide[4], dan is er 53 699 277 000 kilogram CO2 in 2007 uitgestoten. Dit getal is zo groot dat het voor velen niet te vatten is. Wat beter te visualiseren is het aantal kilo's CO2 dat een gemiddeld Nederlands huishouden uitstoot als het grijze stroom gebruikt. Dat is 1500 kilogram CO2 per jaar.

 

Duurzaam verwarmen.

 

Het is waarschijnlijk geen nieuws voor je: klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Het is momenteel de grootste bedreiging voor het milieu. De temperatuur op aarde stijgt en bovendien is de gasvoorraad eindig: over twintig jaar is het Groningse gas waarschijnlijk op. Maar door je huis goed te isoleren en te kiezen voor duurzame manier om te verwarmen kan je gasverbruik tot 0 dalen.

 

Veel woningen in Nederland worden nu nog verwarmd met gas. Bij de verbranding van gas voor warm water of verwarming komt CO2 vrij; ongeveer 1,8 kilogram per kubieke meter. Een gemiddeld huishouden stoot hiermee jaarlijks al gauw 2880 kilogram CO2 uit. Zo is in de woongebieden het verwarmen op gas de grootste bron van CO2-uitstoot.

 

 

We moeten dus de overstap maken van aardgas naar alternatieve warmtebronnen. Manieren om CO2-arm te verwarmen zijn talrijk. Dit kan bijvoorbeeld via een warmtenet zoals stadswarmte, die aangesloten is op een duurzame bron (geothermie of duurzame restwarmte), een Warmte-Koude-Opslag (WKO), via een warmtepomp of via een zonneboiler.(natuur en Milieu)

 

Bij deze stap kan OK Solutions uw helpen met het adviseren welke oplossing bij uw wensen past, en mogelijk is. Tevens kunnen wij uw installatie voor u ontwerpen en u ondersteunen bij het realiseren van het ontwerp. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw wensen en mogelijkheden te bespreken.