Privacyverklaring

 

Wie zijn wij

Technisch adviesbureau OK Solutions vof, officiële dealer van JustFire en Kalor  gevestigd aan de Kanaalstraat 55, 4388BK te Oost Souburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verantwoordelijke gegevensbescherming

Frans Onderdijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Technisch adviebureau OK Solutions vof.Hij is te bereiken via info@ok-solutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Technisch adviesbureau OK Solutions verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij de aankoop van producten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

     Voor- en achternaam

     Adresgegevens 

     Telefoonnummer 

     E-mailadres 

     Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

     Locatiegegevens

 

     Aankoop verleden en eventueel storing- en onderhoudverleden van aangeschafte producten.

 

 Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Wij maken gebruik van Google analistics en facebook analistics om onze pagina’s te kunnen verbeteren, kijk op de betreffende pagina’s voor de persoonsbescherming voorwaarden die daaraan ten grondslag liggen.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ok-solutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Technisch adviesbureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

     Het afhandelen van jouw betaling 

     Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

     Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

     Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

     Om goederen en diensten bij je af te leveren 

     Het opbouwen van een historie van het aangeschafte product om onze diensten hier beter op te kunnen laten aansluiten. 

     Alsmede om de producten die wij geplaatst hebben in de gaten te houden. In het eerste jaar zullen we een aantal keer contact hebben om te tevredenheid voor het aangeschafte product te monitoren en hierop te kunnen anticiperen. 

     Technisch adviesbureau OK Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor de RVO en JustFire Nederland ten behoeve van subsidieverstrekkingen en garantie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Technisch adviesbureau OK Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OK Solutions) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Technisch adviesbureau verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Technisch adviesbureau OK Solutions vof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de aankoop van producten, de persoonsgegevens: Totdat het product is verwijderd We bewaren hiervoor de adresgegevens, telefoonnummer, en het mailadres om een historie van het product op te bouwen en eventueel bij aankoop van diensten voor het product te kunnen registreren. Bij diensten blijven wij het bewaren tot volgens de wettelijk gesteld termijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, het laatste alleen na de wettelijk gestelde termijn en na de garantieperiode van het gekochte product. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Technisch adviesbureau OK Solutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@ok-solutions.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Technisch adviesbureau OK Solutions vof  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Technisch adviesbureau OK Solutions vof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@ok-solutions.nl